Telefoon nummer
06-29333221
E-mail adres
anita@odensehuisdelindedelft.nl

Vrijwilligers aanmelden

Oproep nieuwsbrief
Het Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie/geheugenklachten en hun naasten. Maar ook voor senioren die behoefte hebben aan contact. Wij benaderen alle bezoekers gelijkwaardig met oog voor ondersteuning bij het zo lang mogelijk behouden van eigen regie/autonomie. Wij werken vanuit de sociale benadering. Hierbij staat niet de hersenziekte/geheugenverlies centraal maar de kwaliteit van leven van de mens.
Ons motto: “Vergeet dementie, onthoud de mens”.

Het Odensehuis de Linde Delft is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het dagelijkse reilen en zeilen van het Odensehuis.
Ons team vrijwilligers kan versterking gebruiken door het toenemende aantal bezoekers, zowel tijdens de ontmoetingsochtenden, als tijdens de activiteiten in de middagen.

Wij zoeken mensen die onze kijk op ouder worden onderschrijven. Die de ander centraal stellen, een goede gesprekspartner zijn, en die het leuk vinden activiteiten te ondersteunen, samen met onze bezoekers.
Voor al onze vrijwilligers geldt dat zij uitgebreide informatie krijgen over wat dementie is. Onder andere door middel van het volgen van de training “dementie op maat”.

Is je interesse gewekt? Kom langs, of mail coordinator@odensehuisdelindedelft.nl of bel: 06-26902471
Copyright © 2023 All Rights Reserved