Telefoon nummer
06-29333221
E-mail adres
anita@odensehuisdelindedelft.nl

Vrijwilligers aanmelden

Komt u ons team versterken?
Het Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie/geheugenklachten en hun naasten. Met oog voor ondersteuning bij het zo lang mogelijk behouden van eigen regie/autonomie. Wij werken vanuit de sociale benadering. Hierbij staat niet de hersenziekte/geheugenverlies centraal maar de kwaliteit van leven van de mens.
Ons motto: “Vergeet dementie, onthoud de mens”.

Het Odensehuis de Linde Delft is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het dagelijkse reilen en zeilen van het Odensehuis. Zo zijn er bij ons ‘doeners’ die graag ondersteunende taken vervullen, ‘maatjes’ die graag in contact zijn met onze bezoekers en ‘flexibele vrijwilligers’ die graag worden ingezet als dat nodig is. Bijvoorbeeld vervanging bij vakantie/ziekte of voor een losse activiteit.

Door het toenemende aantal bezoekers, zowel tijdens de ontmoetingsochtenden als tijdens de activiteiten in de middagen, zijn wij op zoek naar de volgende versterkingen:

Voor de dinsdagochtend en de donderdagochtend zijn we op zoek naar doeners en maatjes tijdens de ochtenduren: 9.00 uur – 12.00 uur. De dag begint met het voorbereiden van de ontmoetingsruimte. Vanaf 10:00 uur ontvangen we de bezoekers en begroeten hen persoonlijk. We hebben oog voor iedereen en houden dus in de gaten dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft. Soms heeft iemand behoefte aan een gesprekje apart.

Voor de dinsdagmiddag en de donderdagmiddag zijn we op zoek naar doeners voor ondersteuning bij het verzorgen van de broodmaaltijd: 11.30 uur - 15.00 uur. Aan het eind van de ochtend vragen we de bezoekers wie blijft lunchen, doen we gezamenlijk boodschappen en dekken we gezamenlijk de tafel. En we nodigen de bezoekers die blijven eten uitdrukkelijk uit om een handje mee te helpen. Na de lunch ruimen we met zijn allen op, wassen we af en drinken we nog een kop thee of koffie. Voor deze activiteit zoeken we een ‘doener’ die naast meehelpen met het uitvoeren van genoemde taken graag samenwerkt, inspireert en anderen enthousiasmeert. Uiteraard eet je zelf ook gezellig mee!

Voor al onze vrijwilligers geldt dat zij uitgebreide informatie krijgen over wat dementie is. Onder andere door middel van het volgen van onze voorlichting/training “Dementie in de samenleving”.

Is je interesse gewekt? Kom eens langs om de sfeer te proeven. Of neem contact op met de coördinator Anita van der Drift (telefoon: 06-29333221, email: anita@odensehuisdelindedelft.nl).
Copyright © 2024 All Rights Reserved