Telefoon nummer
06-29333221
E-mail adres
anita@odensehuisdelindedelft.nl

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Odensehuis de Linde Delft
Op dinsdag 7 Januari 2020 openden we weer de deuren van ons Odensehuis voor bezoekers om deze op 10 maart 2020 door het uitbreken van de coronapandemie abrupt weer te moeten sluiten. Wijkcentrum de Hofstee sloot namelijk in die week haar deuren. Vanaf 10 maart zijn we bijna drie maanden dicht geweest. Op 2 juni 2020 mochten we weer open. Helaas slechts voor vier maanden, want in de week van 6 oktober sloten wij namelijk opnieuw onze deuren als gevolg van de uitbraak van de tweede coronagolf. In de vier zomermaanden dat we open mochten zijn hebben we het Odensehuis wel verder kunnen ontwikkelen. Zo hebben we naast de bestaande doorlopende activiteiten die we weer hebben opgestart de maandelijkse activiteit het ‘Dementiekompas’ ontwikkeld en opgestart. De bijeenkomsten van Het ‘Dementiekompas’ zijn bedoeld voor naasten van mensen met dementie en voor mantelzorgers. Tevens hebben we in deze periode een aantal eenmalige activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Dit zijn:

• juli 2020 een schilderactiviteit voor onze bezoekers en hun naasten bij onze buren de Kinderboerderij Tanthof;
• 29 september 2020 de viering van ons eenjarig bestaan, met een theatervoorstelling. De voorbereidingen voor deze viering hebben gedurende de zomer plaatsgevonden. Uitgevoerd door vrijwilligers en bezoekers van het Odensehuis, in samenwerking met bewoners van woonzorglocatie Het Abtswoude Huis van zorgorganisatie Dagelijks-Leven. Zij hebben onder andere buurtbewoners geïnterviewd en presentaties gemaakt die momenteel zijn te bewonderen in de bibliotheek DOK/OPEN.


De zomermaanden van 2020 gaven een verdere stijging van het bezoekersaantal te zien. Van 2 juni tot 6 oktober 2020 hebben we 158 bezoekers ontvangen

Behalve dat we ín het Odensehuis hebben gewerkt, zoals hierboven beschreven, hebben we sedert de start ook áán het Odensehuis gewerkt. Zo hebben we ons netwerk opgebouwd. Dit heeft geresulteerd in:

• deelname aan het maandelijkse Alzheimer café;
• deelname aan het overleg ‘Ketenpartners Dementie Delft’;
• deelname aan het overleg ‘Kerngroep Dementievriendelijk Delft’;
• samenwerking met de vrijwilligers van de Digitale huiskamer van Delft voor Elkaar in de Hofstee;
• het door het Odensehuis geïnitieerde en begeleide mobiliteitsonderzoek voor senioren in de wijk Tanthof, in samenwerking met Het StadsLab, de gemeente Delft en Delft voor Elkaar. Dit onderzoek is uitgevoerd door studenten van de Haagse Hogeschool.

In het kader van deskundigheidsbevordering vindt er maandelijks een vrijwilligersoverleg plaats met als doel ervaringen met elkaar uit te wisselen en zaken met elkaar te bespreken die spelen in de uitvoering van het Odensehuis. Ook hebben we juli 2020 in het kader van deskundigheidsbevordering met de vrijwilligers een werkbezoek gebracht aan:

• Oudtopia, een ervaringshuis waar je zelf kunt ervaren hoe het is om oud te worden met alle gevolgen van dien.

Hein de Baat, voorzitter

Balans 31 december 2020
Vaste Activa

Inventaris € 1.566,-
Dementiebibliotheek € 271,-

Liquide Middelen

Bankrekening € 28.752,-

Eigen Vermogen

€ 30.589,-

Balanstotaal € 30.589,-
Balanstotaal € € 30.589,-
Baten
Subsidie Fonds 1818 € 1.200,-
Lasten
Inventaris/Dementiebibliotheek € 367,-
Huisvesting € 968,-
PR, Communicatie, Kantoor € 2.128,-
Vrijwilligers € 3.400,-
Reiskostenvergoedingen € 92,-
Activiteiten € 2.814,-
Deskundigheidsbevordering € 605,-
Bestuurskosten € 228,-
Totaal € 10.602,-

Help ons en

Doneer Nu
Copyright © 2024 All Rights Reserved