Telefoon nummer
06-29333221
E-mail adres
anita@odensehuisdelindedelft.nl

Voor wie?

Odensehuis de Linde Delft is er voor:

Mensen met geheugenklachten/beginnende dementie

Het Odensehuis de Linde Delft is er allereerst voor mensen met geheugenklachten/beginnende dementie en hun naasten uit Delft en omgeving. Het Odensehuis biedt hen een informele, veilige omgeving waar zij zichzelf kunnen zijn. De inloop is vrij, net als de uitloop. Je komt en gaat wanneer je wilt. Niks moet, (bijna) alles kan. Autonomie en eigen regie staan centraal en zijn de motor achter het hervinden van een hernieuwd perspectief, een rol met betekenis en deelname aan de maatschappij.

De basis van het Odensehuis zijn de ontmoetingsochtenden en de vaste maandelijkse bijeenkomst: ‘Tussen talent en Haperende hersenen’. Daarnaast worden er afwisselende activiteiten georganiseerd o.a. in het kader van kunst en cultuur. Om het Odensehuis te bezoeken of om deel te nemen aan activiteiten is geen formele indicatie of diagnose nodig. Iedereen kan meedoen. 

 Je hebt geen stempel op je.
Je wordt geaccepteerd zoals je bent

Naasten

Ook naasten zijn evengoed welkom in het Odensehuis de Linde Delft, of dit nu familieleden, buren of vrienden zijn. Zij kunnen samen met hun dierbare met geheugenklachten of beginnende dementie het Odensehuis bezoeken, maar kunnen daar ook individueel tijd doorbrengen. De naasten kunnen in het Odensehuis rekenen op herkenning en erkenning. Zo voelen zij zich meer begrepen en staan ze er niet alleen voor. Ook wordt voor hen de maandelijkse bijeenkomst “Het Dementiekompas” georganiseerd. 

Het Odensehuis biedt bezoekers de gelegenheid om met elkaar activiteiten te organiseren. De vorm en inhoud zijn afhankelijk van de groep deelnemers en kunnen uiteenlopen van creatieve activiteiten tot natuur- en beweegactiviteiten. In het Odensehuis geven de bezoekers namelijk gezamenlijk vorm aan de ondersteuning die het huis hen biedt. Zij bouwen er samen een sociaal netwerk en vangnet op. 

Dit maakt dat er in het Odensehuis een heel natuurlijke vorm van doorlopende respijtzorg ontstaat. Hierdoor hebben naasten ‘even tijd voor zichzelf’. Ook voor informatie en advies over dementie kunnen naasten terecht bij het Odensehuis. Wij hebben onze eigen dementiebibliotheek en genoeg (ervarings)deskundigheid in huis.

Van, voor en door deelnemers.

Senioren uit Delft en omgeving

Een derde belangrijke groep zijn de inwoners van Delft. Zij zijn welkom voor een kopje koffie en voor informatie over dementie bij ‘een niet-pluisgevoel’. Aanleiding zijn soms subtiele maar terugkerende geheugenklachten en veranderingen in gedrag. In deze fase is er vaak behoefte aan voorlichting en ondersteuning. Het Odensehuis de Linde Delft fungeert zodoende ook als informatiecentrum voor de omgeving. Delftenaren kunnen daarnaast een meer actieve rol vervullen als vrijwilliger.

 Zij vormen dan de brug tussen de mens met geheugenklachten/beginnende dementie en de samenleving. Met de kennis die zij opdoen bij het Odensehuis de Linde Delft kunnen zij hun directe omgeving dementievriendelijker maken. 

De impact van een dementievriendelijke leefomgeving op de kwaliteit van het dagelijks leven is enorm.

Een Delftse samenleving waarin iedereen telt!

Copyright © 2024 All Rights Reserved