Telefoon nummer
06-29333221
E-mail adres
anita@odensehuisdelindedelft.nl

Over ons

Odensehuis de Linde Delft
Achtergrond

In de Deense stad Odense werd in 2001 het eerste inloophuis geopend door een groep mensen met beginnende dementie en hun naasten. Hun gemeenschappelijke doel was het creëren van een inloop-, advies-, en ontmoetingscentrum voor mensen die zich in dezelfde situatie bevonden als zij. Vijf jaar na het openen van dit centrum formeerde zich in Nederland een groep mensen vanuit hun gemeenschappelijke visie op de sociale benadering van mensen met geheugenklachten/beginnende dementie en hun naasten. In 2008 openden zij in Amsterdam de deuren van een inloop-, advies-, en ontmoetingscentrum en vernoemden het naar het voorbeeld dat zij in Denemarken vonden: het Odensehuis.

Momenteel kent Nederland meer dan 50 Odensehuizen gesteund door een Landelijk Platform. Dit type ondersteuning voor mensen met geheugenklachten/beginnende dementie en hun naasten treft een gevoelige snaar en biedt een aanvulling op het gereguleerde aanbod. Het Odensehuis geeft een antwoord op drie wezenlijke behoeften van mensen met geheugenklachten/beginnende dementie en hun naasten; het accepteren van de ziekteverschijnselen, het zo lang mogelijk vasthouden van eigen regie en autonomie en het vinden van een hernieuwd perspectief.

“Dementie wordt begrepen in een sfeer van ontspanning. We kunnen ook even lachen.”

Delft 2018

Anneke Julien en Anita van der Drift besloten in maart 2018 de levensvatbaarheid van een Odensehuis in Delft te onderzoeken. Begin 2019 hebben zij de stichting Odensehuis de Linde Delft opgericht. 

Sinds augustus 2019 helpt Odensehuis de Linde Delft mensen met geheugenklachten en beginnende dementie en hun naasten in Delft. Ook voorziet het Odensehuis in hun vraag naar een sociaal netwerk, psychosociale ondersteuning, herkenning en het vinden van een hernieuwd perspectief.

Een plek en een stem voor mensen met dementie

Visie

Kwaliteit van leven staat centraal!
In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. In het Odensehuis wordt ondersteuning geboden uitgaande van de menselijke maat. 

Het streven is dat mensen met geheugenklachten of beginnende dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van hun naasten, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk op een plezierige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Een Odensehuis wil perspectief bieden en voorkomen dat mensen met geheugenklachten of beginnende dementie en hun naasten in een isolement belanden.

Kernwaarden

De sociale benadering van mensen met geheugenklachten/beginnende dementie en hun naasten neemt in het Odensehuis een specifieke plek in. Zij onderscheidt zich door onderstaande kernwaarden, die bij ons en in andere Odensehuizen terug te vinden zijn.

-- Gehoord worden, erkenning, herkenning
Mensen met geheugenklachten/beginnende dementie en hun naasten vinden in het Odensehuis een luisterend oor en erkenning voor hun situatie. Doordat het Odensehuis een laagdrempelig aanbod heeft, zoals bijvoorbeeld de ontmoetingsochtenden, komen zij gemakkelijk in contact met andere mensen in een vergelijkbare situatie. Hierdoor ontstaat herkenning.

- Acceptatie/perspectief
Het gaandeweg accepteren van en het leren omgaan met de verschijnselen van geheugenklachten/beginnende dementie, maakt dat er ruimte ontstaat voor een aangepaste, nieuwe manier van leven, een nieuw perspectief. Het perspectief is om tot een zo normaal mogelijk leven te komen en als volwaardig Delftenaar deel te nemen aan de samenleving.

- Eigen regie en autonomie:
Eigen regie en autonomie zijn een kostbaar goed. De genoemde doelgroepen verliezen op veel facetten in hun leven met geheugenklachten/beginnende dementie de eigen regie en autonomie. Doordat de hersenen het laten afweten en/of doordat de omgeving het laat afweten.

In het Odensehuis de Linde Delft draait het eigenlijk continue om het ondersteunen, stimuleren, waarborgen en faciliteren van deze kernwaarden. Zo worden de doelgroepen geholpen om ‘zichzelf te helpen’ zodat zij daadwerkelijk de regie over hun eigen leven kunnen nemen. Daarnaast richt het Odensehuis op het versterken van het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en het creëren van een positiever zelfbeeld bij deze mensen.

Doelstellingen Odensehuis de Linde Delft

De stichting heeft ten doel het bevorderen van een dementievriendelijke samenleving

Afgeleide doelen:
-Mensen met beginnende dementie/geheugenklachten en hun naasten ondersteunen bij het vinden van een hernieuwd perspectief
Het Odensehuis biedt mensen met geheugenklachten, beginnende dementie en hun naasten de mogelijkheid tot het vinden van een nieuw perspectief en het leren accepteren van de ziekteverschijnselen van de ziekte dementie

-Vóórkomen van en verminderen van het sociale isolement van bezoekers en hun naasten
De bezoekers stimuleren uit hun sociale isolement te komen en weer actief te gaan deelnemen aan de samenleving

-Het bieden van een plek voor iedereen met beginnende dementie/geheugenklachten
Het Odensehuis is een voorliggende voorziening. Mensen met verschijnselen die kunnen wijzen in de richting van een vorm van dementie en die behoefte hebben aan contact zijn bij ons welkom. Een indicatie dementie is niet nodig.

-Het uitdragen van ‘de sociale benadering van mensen met beginnende dementie/geheugenklachten’
Het vergroten van de bekendheid van het Odensehuis de Linde Delft. De bewoners van Delft laten weten dat er een voorliggende voorziening bestaat voor mensen met beginnende dementie/geheugenklachten, hun naasten en andere in dementie geïnteresseerde personen/organisaties.

-Het stimuleren van een ‘samen dementievriendelijke’ omgeving in Delft
In een dementievriendelijke omgeving voelen mensen met beginnende dementie/geheugenklachten en hun naasten zich ondersteund door hun omgeving en kunnen hierdoor langer thuis blijven wonen.

’Vergeet dementie, denk aan de mens’
Copyright © 2024 All Rights Reserved