Telefoon nummer
06-29333221
E-mail adres
anita@odensehuisdelindedelft.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Stichting Odensehuis de Linde Delft, gevestigd te Fuutlaan 166, 2623 MS Delft is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bezoekadres:
Fuutlaan 166, 2623 MS Delft

Postadres: 
Bikolaan 18, 2622 EJ Delft

Telefoonnummer: 
06-29333221

Email:
anita@odensehuisdelindedelft.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Odensehuis de Linde Delft verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel verwerven wij persoonsgegevens:
Stichting Odensehuis de Linde Delft verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van:
– het verzenden van nieuwsbrieven en/of mailingen
– het per telefoon of per e-mail opnemen van contact met u als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
– u informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:
Stichting Odensehuis de Linde Delft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met u op te kunnen nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Odensehuis de Linde Delft verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan andere partijen indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Odensehuis de Linde Delft gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Odensehuis de Linde Delft. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anita@odensehuisdelindedelft.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Odensehuis de Linde Delft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: anita@odensehuisdelindedelft.nl


Help ons en

Doneer Nu
Copyright © 2024 All Rights Reserved