Telefoon nummer
06-29333221
E-mail adres
anita@odensehuisdelindedelft.nl

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Odensehuis de Linde Delft
Januari 2019 hebben de initiatiefnemers Anneke Julien en Anita van der Drift een aantal voorlichtingen gegeven in Delft over het concept Odensehuis en hoe zij dit voor zich zagen. De eerste was aan de leden van de Rotary Delft. Buurtzorg volgde en daarna voorlichtingen aan Delft voor Elkaar, Pieter van Foreest en Alzheimer DWO.
Na deze voorlichtingsbijeenkomsten hebben Anneke en Anita besloten te proberen in Delft een Odensehuis van de grond te krijgen en hebben met een aantal andere initiatiefnemers een burgerinitiatief gevormd om dit doel te bereiken. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Odensehuis de Linde Delft met als bezoekadres Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, 2622 DW Delft.
Juli 2019 hebben de initiatiefnemers een aantal keer proefgedraaid in de Hofstee in de Rode Zaal en tevens heeft de coördinator in deze maand sollicitatiegesprekken gevoerd met geïnteresseerde vrijwilligers. Uit deze gesprekken zijn vier vrijwilligers overgebleven.
Begin augustus 2019 hebben we met de groep vrijwilligers een werkbezoek afgelegd bij het Odensehuis de Hoeksche Waard. Daar konden de vrijwilligers zien hoe een Odensehuis dat al langere tijd bestaat eruit ziet en praten met bezoekers over hun ervaringen bij het Odensehuis. Want onze vrijwilligers konden zich nog geen helder beeld vormen hoe een Odensehuis eruit kan zien, wat er gedaan kan worden. Hoe wij samen met bezoekers én vrijwilligers ons eigen Odensehuis de Linde Delft kunnen gaan vormgeven
27 augustus 2019 heeft Odensehuis de Linde Delft voor het eerst haar deuren geopend voor bezoekers. Op deze openingsdag hebben we een twintigtal bezoekers/geïnteresseerden ontvangen en hebben we gelijk contacten gelegd met een mantelzorger en een ouderenconsulent van Delft voor Elkaar. Het Odensehuis de Linde Delft is een laagdrempelige, voorliggende voorziening. Bij de opening werd dan ook bevestigd dat deze laagdrempeligheid het, met name voor mantelzorgers, gemakkelijker maakt contacten te leggen met organisaties binnen de ketenzorg dementie.
Bij aanvang zijn we een dag per week open gegaan met de bedoeling door te groeien naar een meerdaagse opening zodra een groeiend bezoekersaantal en toenemend aantal activiteiten daar aanleiding toe zouden geven. We zijn onze activiteiten gestart met koffieochtenden voor mensen met (beginnende) dementie, hun naasten en mantelzorgers. In de maanden na de opening groeide het aantal vaste bezoekers langzaam, maar gestaag. In 2019 hebben we in totaal 115 bezoekers ontvangen.
Naast de koffieochtenden hebben we najaar een aantal eenmalige activiteiten uitgevoerd:
• In september 2019 zijn we met Burendag op bezoek geweest bij één van onze buren: Het Abtswoudehuis van Dagelijks Leven. Odensehuis de Linde Delft en het Abtswoudehuis hebben namelijk de sociale benadering van mensen met dementie en hun mantelzorgers als gemeenschappelijke factor
• In november 2019 hebben we samen met het Abtswoudehuis een voorlichting gegeven aan doorverwijzers met het doel meer bekendheid te geven aan onze organisaties én aan onze gemeenschappelijke factor: De Sociale Benadering van mensen met dementie en hun mantelzorgers
• Met Kerstmis hebben we samen met onze bezoekers kerststukjes gemaakt.

Hein de Baat, voorzitter

Openingsbalans 17 juli 2019
Liquide Middelen

Gemeente Delft € 20.000,-
Fonds Stalpaert van der Wiele € 15.000,-
Fonds 1818 € 12.000,- 
Eigen Vermogen

€ 47.000,-

Balanstotaal € 47.000,-
Balanstotaal € 47.000,-
Lasten 2019
Aanloopkosten € 953,-
Huisvesting € 1.112,-
PR, Communicatie, Voorlichting € 1.851,-
Kantoor € 409,-
Vrijwilligersvergoedingen € 850,-
Reiskostenvergoedingen € 727,-
Activiteiten € 742,-
Deskundigheidsbevordering € 318,-
Bestuurskosten € 414,-
Totaal € 7.376,-
Balans 31 december 2019
Vaste Activa

Inventaris € 1.316,-
Dementiebibliotheek € 154,-
Liquide Middelen

Bankrekening € 38.154,-
Eigen Vermogen

€ 39.624,-

Balanstotaal € 39.624,-
€ 39.624,-

Help ons en

Doneer Nu
Copyright © 2024 All Rights Reserved