× Over ons Voor wie? Praktische
informatie
Contact

Odensehuis
de Linde Delft

Voor wie?

Mensen met dementie

Het Odensehuis de Linde is er allereerst voor mensen met geheugenklachten en (beginnende) dementie in Delft. Het Odensehuis werkt niet op basis van formele indicaties. Een persoon met dementie die wilt deelnemen heeft dus geen indicatie of diagnose nodig. Dit betekent tevens dat het Odensehuis de Linde geen formele zorginstelling is. Er zijn geen zorgmedewerkers in dienst en het pand is niet ingericht op het verlenen van zorg.
Het Odensehuis biedt een informele, sociale omgeving waar mensen met dementie kunnen zijn wie zij zijn. De inloop is vrij, net als de uitloop. Je komt en gaat wanneer je wilt. Niks moet, alles mag. Autonomie en de eigen regie staan centraal en zijn de motor achter het hervinden van perspectief, een rol met betekenis en deelname aan de maatschappij.
Wat er in het Odensehuis gebeurt is afhankelijk van de deelnemers die er zijn. Het enige vaste onderdeel van de dag is de lunch. De een drinkt een kop koffie mee, de ander doet graag boodschappen voor de lunch, terwijl er ook deelnemers zijn die graag activiteiten organiseren. Een wandeling, kunst en cultuur, yoga, of actualiteiten. De deelnemers bepalen de inhoud en vorm van het Odensehuis de Linde Delft.
Specifiek voor deze groep deelnemers zullen wij een lotgenotengroep organiseren. Herkenning, acceptatie en het delen van ervaringsdeskundigheid staan hierin centraal.

Mantelzorgers

De mantelzorgers zijn evengoed welkom in het Odensehuis de Linde Delft. Zij kunnen samen met hun geliefde met dementie deelnemen, maar ook individueel tijd doorbrengen. Niet als mantelzorger, maar als zelfstandig persoon met eigen wensen en behoeften.
Zij doen hier nieuwe contacten op waarbij begrip en herkenning zonder enige uitleg ontstaan. Ook zij organiseren met elkaar activiteiten. De vorm en inhoud zijn afhankelijk van de groep deelnemers en kunnen uiteenlopen van natuuractiviteiten, tot creatieve activiteiten, beweegactiviteiten en brainstorm groepen op het gebied van omgang met dementie.
Er is een grote hoeveelheid kennis rondom dementie in huis; in de vorm van ervaringsdeskundigheid van deelnemers en in de dementie bibliotheek. Ook voor de mantelzorgers wordt er een lotgenotengroep gefaciliteerd en de ambitie is om op den duur een mantelspreekuur op te zetten.
In het Odensehuis geven de persoon met dementie en de mantelzorger gezamenlijk vorm aan de ondersteuning die het huis hen biedt. Zij bouwen er samen een sociaal netwerk en vangnet op. Dit maakt dat er in het Odensehuis een heel natuurlijke vorm van respijtzorg ontstaat.

Stadsgenoten

Een derde belangrijke groep zijn de omwonenden. Zij zijn welkom voor een kopje koffie zo nu en dan, voor informatie en voorlichting over dementie bij ‘een niet pluis gevoel’. Het Odensehuis de Linde Delft fungeert zodoende ook als informatiecentrum voor de omgeving. Maar onze stadsgenoten kunnen ook een meer actieve rol vervullen als vrijwilliger. Hun rol kan dus verder reiken dan alleen recreatief. Zij vormen de brug tussen de mens met dementie en de samenleving. Met de kennis die zij opdoen bij het Odensehuis de Linde kunnen zij de directe omgeving ervan dementievriendelijk maken. Deze directe omgeving is in veel gevallen de leefomgeving van de deelnemers met dementie. De impact van een dementie vriendelijke leefomgeving op de kwaliteit van het dagelijks leven is enorm. Tezamen met alle andere Nederlandse Odensehuizen streeft Odensehuis de Linde Delft naar emancipatie en empowerment van mensen met dementie na.

“Eigenlijk mogen we gewoon doen wat we willen. Zo is het. Je hebt geen stempel op je. Dat is het leuke. Dus je bent gewoon vrij in wat je wilt doen.”