× Over ons Voor wie? Praktische
informatie
Contact

Odensehuis
de Linde Delft

Achtergrond & Visie

Achtergrond

In de Deense stad Odense formeerde zich bijna twintig jaar geleden een groep mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Hun gemeenschappelijke doel was het creëren van een inloop-, advies-, en ontmoetingscentrum voor mensen die zich in dezelfde situatie bevonden als zij. Vijf jaar na het openen van dit centrum formeerde zich in Nederland een groep mensen vanuit hun gemeenschappelijke visie op de zorg voor mensen met beginnende dementie en mantelzorgers. In 2008 openden zij in Amsterdam de deuren van een inloop-, advies-, en ontmoetingscentrum en vernoemden het naar het voorbeeld dat zij in Denemarken vonden: het Odensehuis.
Tien jaar later telt Nederland 30 Odensehuizen en een landelijk adviesorgaan. Dit type niet gereguleerde ondersteuning voor mensen met beginnende dementie en mantelzorgers blijkt een gevoelige snaar te raken en een gat te dichten in het reguliere en gereguleerde aanbod. Het Odensehuis geeft gehoor aan de behoeften die deze groep mensen heeft en is een antwoord op twee wezenlijke problemen van mensen met dementie; het vinden van een hernieuwd perspectief en het accepteren van de ziekteverschijnselen.

Delft 2018

Anneke Julien en Anita van der Drift leerden elkaar kennen naar aanleiding van de mismatch die zij beiden ervaarden in de vraag van hoger opgeleide mensen met dementie en het aanbod van reguliere zorgaanbieders. Toen zij een match vonden in het Odensehuis concept besloten zij in maart 2018 de levensvatbaarheid van een Odensehuis in Delft te onderzoeken. Eerst als burgerinitiatief en vanaf januari 2019 als stichting Odensehuis de Linde Delft. Vanaf 2019 kan Odensehuis de Linde Delft mensen met dementie en mantelzorgers in Delft helpen voorzien in hun vraag naar een sociaal netwerk, herkenning psychosociale ondersteuning en een hernieuwd perspectief.

“Dementie wordt begrepen in een sfeer van ontspanning. We kunnen ook even lachen.”

Visie

Kwaliteit van leven staat centraal!
In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. In het Odensehuis wordt ondersteuning geboden uitgaande van de menselijke maat. Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk op een plezierige manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die mensen hebben, worden benut. Een Odensehuis wil perspectief bieden en voorkomen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers in een isolement belanden.

Jaarrekening

In onderstaand document vind u ons financieel jaarverslag van het jaar 2019.